Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY I PRZEDSPRZEDAŻY BILETÓW NA WYDARZENIA PODCZAS FESTIWALU KULTURY ŻYDOWSKIEJ W KRAKOWIE

1. Organizatorem sprzedaży biletów i sprzedawcą jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 36.

2. Ceny biletów zamieszczone są na stronie www.jewishfestival.pl, podane ceny zawierają podatek VAT.

3. Ilość biletów na wydarzenia jest ograniczona, dlatego też Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania biletów lub wstrzymania sprzedaży biletów w przypadku, gdy wszystkie bilety na dane wydarzenie zostaną już wyprzedane. Ograniczenie ilości biletów dotyczy przede wszystkim warsztatów, zwiedzań oraz koncertów w Chederze.

4. Przedsprzedaż internetowa dotyczy jedynie biletów na koncerty festiwalowe i karnetów na koncerty festiwalowe, których organizatorem jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej. Przedsprzedażą nie są objęte wydarzenia w Żydowskim Muzeum Galicja ani w JCC Kraków.

5. Przedsprzedaż i sprzedaż internetowa biletów na koncerty i karnetów koncertowych rozpocznie się 5 maja 2016 roku i zakończy 3 lipca 2016 roku.

6. Kasa festiwalowa będzie czynna od 18 czerwca 2016 roku do 3 lipca 2016 roku w godzinach wskazanych na stronie www.jewishfestival.pl

7. Stowarzyszenie nie przyjmuje zwrotów biletów, dlatego też prosimy o przemyślane zakupy.

8. Możliwe metody płatności: przy zakupie przez internet: przelew internetowy w systemie PayU, płatność kartą kredytową lub płatniczą w systemie PayU, bezpośredni przelew na konto Stowarzyszenia, płatność poprzez inne mechanizmy oferowane przez naszych partnerów (biletyna.pl) oraz płatność gotówką w kasie FKŻ.

9. Bilet może być przez kupującego wydrukowany z dostarczonego przez Stowarzyszenie pliku pdf, przesłany na e-mail lub w inny sposób na urządzenie mobilne w formacie pdf lub zamówiony do odbioru w kasie FKŻ.

10. W celu otrzymania faktury VAT za zakupione bilety konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Stowarzyszenia podczas składania zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres: office@jewishfestival.pl i podanie niezbędnych danych: pełna nazwa, szczegółowy adres oraz numer NIP.

11. Bilety ulgowe przysługują: uczniom szkół podstawowych, licealistom, studentom do 26. roku życia, emerytom i rencistom. Do zakupu biletu ulgowego upoważnia legitymacja potwierdzająca uprawnienie do ulgi.

12. Bilety na zwiedzania i warsztaty prosimy kupować w Kasie festiwalowej z wyprzedzeniem – nie będzie możliwości zakupu biletu przy wejściu na warsztat lub w miejscu rozpoczęcia zwiedzania. Przepraszamy za tę niedogodność, spowodowaną koniecznością rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

13. W synagodze Tempel oraz w pozostałych obiektach festiwalowych miejsca nie są numerowane. Festiwal nie dokonuje rezerwacji miejsc, za wyjątkiem sekcji VIP oraz sekcji dla osób niepełnosprawnych oraz mediów w synagodze Tempel i innych obiektach festiwalowych.

14. Rezerwowane miejsce w sekcji VIP przysługuje również osobom, które zakupiły Bilet Specjalny.

15. W przypadku odwołania, zmiany daty lub miejsca odbywania się Wydarzenia objętego biletem lub karnetem Organizator zwraca Nabywcy sumę na jaką opiewał bilet lub kwotę proporcjonalną do ceny biletu na odwołane wydarzenie w stosunku do ceny karnetu na dane wydarzenie, pod warunkiem zwrotu biletu lub karnetu przez Nabywcę w terminie do 14 dni od planowanego terminu realizacji Wydarzenia. Zwrot następuje poprzez złożenie w siedzibie Organizatora oryginalnego, niewykorzystanego biletu lub karnetu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT stanowiącymi dowód zakupu oraz własnoręcznie podpisanym oświadczeniem wskazującym powód dokonania zwrotu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety, bądź w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.

17. Osoba nabywająca bilet lub karnet oświadcza, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.).

19. Bilety zakupione u innych operatorów podlegają zwrotowi jedynie na warunkach danego operatora i zgodnie z jego procedurami. Biletów nie zakupionych lub nie opłaconych w kasie Stowarzyszenia nie można zwrócić, ani wymienić w kasie FKŻ. W przypadku konieczności zwrotu prosimy o kontakt bezpośrednio ze sprzedającym bilet.

20. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie do biura Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej drogą elektroniczną (bilety@jewishfestival.pl) lub telefonicznie (+48 12 431 15 17) w terminie 7 dni od planowanego terminu wydarzenia, na które bilet podlega reklamacji, z zastrzeżeniem punktów 17 i 18 powyżej.

21. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Stowarzyszenie.

22. Nie wydajemy duplikatów zagubionych biletów lub karnetów, szczególnie tych zakupionych poprzez systemy sprzedaży inne, niż ten umieszczony na stronie wwww.jewishfestival.pl

23. Dokonanie zakupu biletów na stronie internetowej www.jewishfestival.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych podczas transakcji danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon). Baza danych jest zarejestrowana w GIODO i podlega procedurom określonym w regulaminach Stowarzyszenia, dostępnych na życzenie.

24. Dane osobowe zebrane podczas procesu zakupu mogą być przekazywane partnerom Stowarzyszenia, w tym firmie obsługującej płatności elektroniczne PayU. Przetwarzanie danych przez firmę PayU przebiega na zasadzie wewnętrznych regulaminów i procedur firmy PayU.

25. Podczas sprzedaży biletów Stowarzyszenie proponuje promocje, które polegają na oferowaniu możliwości zakupu koszulki festiwalowej w cenie promocyjnej dla nabywców karnetów na koncerty – zarówno w synagodze Tempel (karnet Synagoga) oraz w innych lokalizacjach (karnet FKŻ OFF).

26. Kupujący może zakupić jedną koszulkę w cenie promocyjnej do każdego zakupionego karnetu. Wybór konkretnego modelu oraz rozmiaru następuje w kasie festiwalowej w terminie od 18 czerwca do 3 lipca 2016 roku.

27. Ilość koszulek dostępnych w promocji jest ograniczona zarówno jeżeli chodzi o rozmiary, jak też dostępne modele koszulek i może być w każdej chwili wstrzymana przez Stowarzyszenie z powodu wyprzedania się koszulek w ofercie promocyjnej.

28. Zakupione w promocji koszulki podlegają zwrotom i reklamacji na podstawie i na warunkach ogólnie obowiązujących.

29. Przy zakupie dwóch biletów w pełnej cenie Kupującemu przysługuje prawo do zakupienia dwóch biletów na dowolny koncert w cenie ulgowej, bez względu na to, czy taka zniżka mu przysługuje. Ta oferta jest ważna jedynie podczas zakupów w kasie festiwalowej, nie jest dostępna w sklepiku internetowym.

30. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ogłaszania i przeprowadzania innych promocji, których zasady będą regulowane odrębnymi regulaminami.

31. Kupujący bilety na koncerty festiwalowe jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów koncertów w danych obiektach, które zostaną zamieszczone na stronie www.jewishfestival.pl, szczególnie w zakresie procedur bezpieczeństwa.

32. Podczas organizacji wydarzeń, na które sprzedawane są bilety, Stowarzyszenie podlega ogólnym przepisom prawa dotyczącym organizowania i przeprowadzania wydarzeń publicznych i mają one zastosowanie w przypadku sytuacji spornych pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

33. Osoby wpuszczające na wydarzenia festiwalowe mają prawo do żądania okazania dokumentu uprawniającego do zniżki w przypadku posiadacza takiego biletu oraz do kontroli wnoszonego bagażu w celach bezpieczeństwa.

34. Obowiązuje zakaz wnoszenia dużych toreb, plecaków i innych wielkogabarytowych bagaży do obiektów festiwalowych.

35. Stowarzyszenie nie zapewnia miejsca do przechowywania tego typu przedmiotów, a osoby je posiadające mogą zostać z tego powodu nie wpuszczone do obiektów festiwalowych.

36. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i zachowanie porządku w obiektach festiwalowych są wolontariusze FKŻ – The Machers, posiadający stosowne identyfikatory – i mogą oni podejmować decyzje w imieniu Stowarzyszenia.

37. Posiadacze biletów są zobowiązani zastosować się do wskazówek i zaleceń wolontariuszy FKŻ, oraz organizatorów festiwalu, posiadających stosowne identyfikatory.

38. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w koncertach wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna, który może uczestniczyć w koncercie wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu.

39. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu, karnetu lub wejściówki uczestniczący na jego podstawie w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia.

Aktualności

Zobacz wszystkie

Nadchodzące wydarzenia

Zobacz wszystkie
Zapisz się do newslettera


Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach marketingowych i handlowych. <!--br--> Oświadczam, że zostałem/am poinformowana, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), ul. Józefa 36. <!--br--> Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. <!--br--> Zostałem poinformowany o możliwości wycofania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także o tym, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).*
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), ul. Józefa 36. Oświadczam, że dane podałem dobrowolnie i zastrzegam sobie prawo dostępu do udostępnionych przez mnie treści, ich poprawiania oraz usuwania

loader