O FestiwaluEdycje FKŻProjektyWykładyKoncertyFilmy o FKŻMedia o FKZNagroda FKŻPlakatyBiuro | kontakt

Informacja o ochronie wizerunku uczestników wydarzeń FKŻ

Wydarzenia Festiwalu Kultury Żydowskiej są rejestrowane przez fotografów, jak również audio oraz video, transmitowane na żywo w internecie, rejestrowane przez telewizję oraz retransmitowane przez Telewizję Polską, jak również przez inne stacje i ekipy telewizyjne obsługujące FKŻ na podstawie akredytacji. Nagrane materiały są wykorzystywane w celach sprawozdania wydarzeń FKŻ zarówno przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej oraz przez naszych partnerów oraz sponsorów.

Biorąc udział w wydarzeniach FKŻ, uczestnicy wyrażają nieodpłatną zgodę na utrwalanie swojego wizerunku i jego wykorzystywane w celach związanych bezpośrednio z FKŻ na zasadach artykułu 81, pkt 2 Prawa autorskiego:

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Aktualności