Ostatnie posty

Koncert: Ola Bilińska
2018 – 30th anniversary of the Festival
Rok 2018 – 30. lat działalności FKŻ
Janusz and Maria Makuch met with President of Israel
Janusz i Maria Makuch z wizytą u Prezydenta Izraela