Ostatnie posty

Join The Machers – festival volunteers!
Rekrutacja wolontariuszy ruszyła – zapraszamy!
Koncert: Ola Bilińska
2018 – 30th anniversary of the Festival
Rok 2018 – 30. lat działalności FKŻ
Janusz and Maria Makuch met with President of Israel